"Piszemy o hotelarstwie z przymrużeniem oka"

Na naszym blogu piszemy o turystyce i hotelarstwie. Wejdź i zostań na dłużej!

„Opinia publiczna jest niewidzialną i tajemniczą potęgą, której nic nie jest w stanie się oprzeć, nic nie jest od niej bardziej zmienne, bardziej nieokreślone i silniejsze.

A przy tym, przy wszystkich swych kaprysach, jest ona znacznie częściej, niż się wydaje, prawdziwa, rozsądna, sprawiedliwa” – powiedział kiedyś cesarz Napoleon. I oczywiście miał rację…

Badania opinii mieszkańców to jedna z bardziej popularnych metod socjologów i specjalistów od marketingu politycznego. Ma za zadanie przewidzieć w jak największym przybliżeniu wyniki dowolnych wyborów, a także wpłynąć na tych, którzy w takim badaniu nie brali udziału.

W Polsce praktycznie do 1989 roku nie przeprowadzano rzetelnych badań opinii publiczne. Co prawda w 1982 roku pojawił się CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), który jest placówką badawczą stworzoną  przez rząd pod koniec roku 1982 w celu dostarczenia rządowi informacji o opiniach oraz nastrojach społeczeństwa.

Dopiero po zmianie ustrojowej zaczęto je przeprowadzać, co więcej pojawiło się kilka prywatnych ośrodków badania opinii publicznej (np. http://www.instytut-ipc.pl). Dzięki temu porównując ich wyniki możemy zauważyć różnice, czasami bardzo znaczące. To dowodzi, że bardzo istotnym czynnikiem jest fakt, kto dane badania zamawia. Na tej podstawie dobiera się badanych do operatu.

Badania te, a także fakt ich publicznego ujawnienia w środkach masowego przekazu, wpływają w dużym  stopniu na opinię publiczną. Pewna część badań jest podawana w prasie,  czy Internecie. Inne – wykonywane na polecenie konkretnej  partii politycznej  czy rządu –  na zawsze pozostają tylko do wiadomości zlecających, mają wpływ na ich działania oraz planowanie przyszłych kroków. Badania opinani publicznej to fundament marketingu politycznego, bez nich nie maiłby on racji bytu.

Okiem reportera

promocja

pr

public relations